Veilig Verkeer Nederland

Iedereen veilig over straat. Wij willen mensen helpen met advies en materiaal om zelf een actieve bijdrage te leveren aan onze missie.

Longboard awareness Veilig Verkeer Nederland

Film: Deze video illustreert de onbekendheid met nieuwe elektrische vervoermiddelen en geeft bekendheid aan wat wel en niet mag worden ingezet in het verkeer.

Doel: De missie van Veilig Verkeer Nederland luidt: iedereen veilig over straat.

Veilig Verkeer Nederland probeert mensen informatie te geven over hoe de mensen veilig over straat kunnen gaan.

Het filmpje moet informeren, bewust maken en adviseren. 

De doelgroep, specifiek voor dit filmpje:

Iedereen die op de openbare weg rijdt.